Защо да стана партньор на Panda?

Партньорската програма на Panda Security цели да ви помогне да покриете изискванията, за да станете партньор на Panda.


Създадохме тази програма за всички бъдещи и настоящи дилъри, които искат да оптимизират своя бизнес и да посрещнат предизвикателствата на пазара с повече продукти в своето портфолио.В Партньорска програма на Panda Security могат да участват всички фирми.

С цел да позиционирате сами своята фирма и да използвате максимално предимствата на партньорството с Panda Security сме създали следните нива на партньорство:
  1. Business Partner – Това е първото ниво на партньорство, което ви дава право да предлагате продуктите на Panda Security.
  2. Retail Partner – Това партньорско ниво е предназначено за фирми, които предлагат Retail & OEM продукти на Panda Security.
  3. Premier Partner – Дава възможност на фирмите от ИТ сектора да предлагат и интегрират решенията за информационна сигурност на Panda Security
  4. Elite Partner – Това е най-високото ниво на партньорство.

Защо да станете наш партньор?

Защото като се присъедините към партньорската програма на Panda Security вие ще имате възможност да участвате в много промоционални кампании, ще се възползвате от техническа поддръжка 24х7, ще имате достъп до различни обучения и други маркетингови материали.

  1. Защото ще увеличите своята печалба, възползвайки се от атрактивни дилърски отстъпки.
  2. Защото имаме изграден и работещ механизъм за предлагане на продуктите на Panda Security.
  3. Защото сме лидери в информационните технологии.
  4. Защото сме експерти в сигурността.
  5. Защото сме мултинационална компания с представителства в над 56 страни.

Стани партньор на Panda Security